Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś - Pluszowy Miś
 

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kolistej 24 sprawuje opiekę w formie żłobka nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w trzech placówkach.

Żłobki są wpisane do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych :

  • ul.Kolista 24 pod nr 17 na podstawie decyzji nr 2/1636/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
  • ul. Modra 10 pod nr 122 na podstawie decyzji nr 16/2/2015 z dnia 07 lipca 2015 r.
  • ul. Kozanowska 28 pod nr 154 na podstawie decyzji nr 13/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Nasze placówki są nadzorowane i współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Należymy do Stowarzyszenia Wrocławskich Żłobków Niepublicznych  http://www.wroclawskiezlobki.pl/