Program opiekuńczo-edukacyjny - Pluszowy Miś
 

Program opiekuńczo-edukacyjny

Zadaniem żłobka Pluszowy Miś jest wspieranie rozwoju dzieci do lat 3. Najlepszą formą poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności jest zabawa. Nauka poprzez zabawę jest naturalnym sposobem przyswajania przez dziecko wrażliwości estetycznej, językowej i społeczno-moralnej. Dlatego też nasz Program opiekuńczo-edukacyjny tworzymy między innymi  w oparciu o:

Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz - Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywnie wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała.

Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Metodę Pedagogiki Zabawy I. Flemming - gdzie zabawa jest podłożem, na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu, geście, śpiewu, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej i konstrukcyjnej. W tym przypadku zabawa jako działanie aktywne, jako metoda aktywizująca, daje radość, wiedzę, umiejętność, możliwość wyrażania emocji, własnych doświadczeń, spontaniczności, komunikowania się na różnych poziomach oraz możliwość współdziałania w grupie, zespole.

Metody pedagogiki zabawy zawierają w sobie elementy zabawy i nauki. Dlatego też często mówi się, że w takich zajęciach „uczymy bawiąc i bawimy ucząc”.

"Zabawa dziecka i rozsądek dorosłego to owoce dwóch pór roku. Nie ma myśliciela, który potrafiłby dokonać więcej ani bawiącego się dziecka, które potrafiłoby zrobić mniej." - W. Black

Najważniejsze w naszej placówce jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym jak i psychicznym. W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych naszych podopiecznych. Poprzez codzienną zabawę dzieci poznają otaczający ich świat. Uczą się chodzić, rozwijają swoją mowę i myślenie, ale także pod czujnym okiem pedagogów przyswajają dobre nawyki ćwicząc samoobsługę i ucząc się właściwych zachowań podczas posiłków, zajęć i spacerów, na których kształtujemy u najmłodszych podstawowe zasady bezpieczeństwa i poruszania się na ulicy. Dużą wagę przywiązujemy do nauki samodzielności, dzięki czemu nasze dzieci łatwiej radzą sobie w późniejszej edukacji przedszkolnej.

"Każde dziecko w momencie urodzenia ma większą inteligencję potencjalną niż inteligencja, której używał Leonardo da Vinci" - Glenn Doman

W żłobku odbywają się codziennie zajęcia odpowiednio dostosowane do grup wiekowych:

 • ruchowe, mające na celu rozwój psychomotoryczny dziecka, które ćwiczy chodzenie i równowagę ciała za pomocą zabaw z elementami metody integracji sensorycznej; gimnastyka, zajęcia z  rytmiki
 • plastyczno-techniczne rozwijające między innymi zdolności manualne, wyobraźnię i przygotowujące do nauki pisania
 • zajęcia w grupie i zajęcia indywidualne (czytanie bajek, nauka wierszyków i piosenek, zabawy konstrukcyjne, zgadywanki, układanki,  zabawy tematyczne,  zabawy słuchowe,  zajęcia integracyjne )
 • nauka samoobsługi i zasad bezpieczeństwa

W ofercie edukacyjnej posiadamy:

 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • zajęcia z sensoplastyki
 • zajęcia muzyczne dla dzieci
 • zabawy z chustą animacyjną Klanza
 • zajęcia sensomotoryczne
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psem
 • oraz wiele innych

Odbywają się także w naszej placówce imprezy okolicznościowe, przedstawienia i teatrzyki z wieloma atrakcjami dla dzieci.