Program opiekuńczo-edukacyjny - Pluszowy Miś
 

Program opiekuńczo-edukacyjny

Zadaniem żłobków ,,Pluszowy Miś'' jest wspieranie rozwoju dzieci do lat 3.

Najlepszą formą poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności jest zabawa:)

Dlatego, codziennie odbywają się u nas zajęcia, dostosowane do grup wiekowych:

 • ruchowe, mające na celu rozwój psychomotoryczny dziecka, które ćwiczy chodzenie i równowagę ciała za pomocą zabaw z elementami metody integracji sensorycznej; gimnastyka, zajęcia z rytmiki
 • plastyczno-techniczne, sensoryczne rozwijające między innymi zdolności manualne, małą motorykę, wyobraźnię i przygotowujące do nauki pisania
 • zajęcia w grupie i zajęcia indywidualne (czytanie bajek, nauka wierszyków i piosenek, zabawy konstrukcyjne, zgadywanki, układanki,  zabawy tematyczne,  zabawy słuchowe, zajęcia integracyjne)
 • zajęcia muzyczne, rytmiczne ( odkrywające nowe talenty)
 • spacery, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu

W pakiecie zajęć dodatkowych posiadamy:

 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia z edukacji z psem
 • przedstawienia teatralne
 • zajęcia z sensoplastyki
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • zajęcia z logopedą
 • spotkania z psychologiem

Zajęcia i spotkania w naturalny sposób zaspokajają ciekawość dziecka, wspierają jego rozwój dzięki czemu dziecko staje się bardziej samodzielne. Nasi podopieczni uczą się także zasad współdziałania i komunikacji w grupie, co za tym idzie łatwiej odnajdują się w grupie przedszkolnej.

Organizujemy również: Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy, Dzień Pluszowego Misia, spotkania z Mikołajem, Dzień Dyni, urodziny, spotkania z Alpakami, sesje zdjęciowe i wiele wiele innych:)

Nasz program opiekuńczo-edukacyjny tworzymy między innymi  w oparciu o:

Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz - Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywnie wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała.

Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Metodę Pedagogiki Zabawy I. Flemming - gdzie zabawa jest podłożem, na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu, geście, śpiewu, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej i konstrukcyjnej. W tym przypadku zabawa jako działanie aktywne, jako metoda aktywizująca, daje radość, wiedzę, umiejętność, możliwość wyrażania emocji, własnych doświadczeń, spontaniczności, komunikowania się na różnych poziomach oraz możliwość współdziałania w grupie, zespole.

Metody pedagogiki zabawy zawierają w sobie elementy zabawy i nauki. Dlatego też często mówi się, że w takich zajęciach „uczymy bawiąc i bawimy ucząc”.

Najważniejsze w naszych placówkach jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, pod względem fizycznym jak i psychicznym. W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych naszych podopiecznych. Poprzez codzienną zabawę dzieci poznają otaczający ich świat. Uczą się chodzić, rozwijają swoją mowę i myślenie, ale także pod czujnym okiem pedagogów przyswajają dobre nawyki ćwicząc samoobsługę i ucząc się właściwych zachowań podczas posiłków, zajęć i spacerów, na których kształtujemy u najmłodszych podstawowe zasady bezpieczeństwa i poruszania się na ulicy. Dużą wagę przywiązujemy do nauki samodzielności, dzięki czemu nasze dzieci łatwiej radzą sobie w późniejszej edukacji przedszkolnej.