Aktualności - Pluszowy Miś
 

Aktualności

Szanowni Państwo

W poniedziałek, 28 maja 2018 r., zostanie uruchomiona elektroniczna rekrutacja do żłobków . System będzie aktywny pod adresem: http://www.rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl.

Termin skladania wniosków: od 28 maja 2018 r. do 09 czerwca 2018 r.

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka do 14 czerwca 2018 r.

 

Dokładne informacje oraz zasady rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie Wrocławskiego Zespołu Żłobków http://www.wzz.wroc.pl/pl/rekrutacja.


Pozdrawiamy serdecznie
Pluszowy Miś.

Informację uzyskacie także Pańswo pod numerami telefonów:

ul. Kolistą 24                       tel. 600-236-146

ul. Modra 10                        tel. 731 126 937

ul. Kozanowska 28              tel. 533 248 822

 

DANE KONTAKTOWE DO WYDZIAŁU ZDROWIA l SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MlEJSKlEGO WROCŁAWlA
Ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50_032 Wrocław Tel- (071)777-86-99 fax (071) 777-79-94 : e-mail wzd@um.wroc.pl